Vadim Dmitriyev Photography | Margitich family 2015

Favorite

37 photos
Favorite

All images

44 photos
All images

Jacob 1st Birthday

65 photos
Jacob 1st Birthday

Seth

407 photos
Seth

Seth (edited)

44 photos
Seth (edited)

Seth's pray

58 photos
Seth's pray

New house

10 photos
New house